Med dessa sista ord vill vi tacka er alla för det engagemang ni har visat för våra utbildningar! Den sista juli avslutade vi projektet och pga. detta har vi också stängt ned såväl hemsida som utbildningsportal.

Varma hälsningar från alla oss i Consensio!